Transition Town

De Werkgroep Milieu van IVN Roden brengt het begrip Transition Towns onder de aandacht. Daarmee wordt bedoeld dat locale gemeenschappen (steden, dorpen, wijken, buurten) minder afhankeleijk worden van olie en andere fossiele brandstoffen. Op 27 oktober vond een bijeenkomst plaats in De Boskamp. Er waren ca. 40 belangstellenden. Binnenkort wordt bekendgemaakt hoe hier verder mee wordt gegaan.

Schrijf een reactie