Project Solar Cookers

Maatschappelijke organisaties in Noordenveld nodigen wij van harte uit een geldelijke bijdrage te leveren aan de productie van solar cookers op de technische school van Blessed Generation in Malindi in Kenia. In samenwerking met studenten van de TU Delft zijn hier in het voorjaar van 2011 reeds zes solar cookers gebouwd. Dit zijn in principe kisten met spiegels erin. Door zonnestraling worden pannen die erin staan verhit. Op die manier kan het voedsel met gratis en duurzame energie worden bereid.

leaflet Solar Cookers

Om meer van deze cookers te kunnen bouwen ten behoeve van de economische zwakkere wijken van Malindi, is geld nodig; zowel voor de productie ervan als voor het zo laag mogelijk houden van de aanschafprijs voor arme gezinnen. In een speciaal in te richten werkplaats gaan in eerste instantie twee lokale werknemers aan de slag. Zij hebben via Blessed Generation een technische opleiding voltooid. Voor hen betekent dit een inkomen. De werkplaats staat onder supervisie van Blessed Generation en heeft een semi-commercieel karakter; van de twee werknemers wordt ook ondernemingszin verlangd.

Daarnaast worden de afnemers van de solar cookers uitgenodigd om mee te helpen bij het maken van hun eigen exemplaar. Zo wordt hun betrokkenheid vergroot en leren zij hoe het apparaat moet worden gebruikt en onderhouden. 

Meerwaarde op vele fronten tegelijk

De productie en toepassing van solar cookers brengt meerdere voordelen met zich mee. Behalve dat er werkgelegenheid mee wordt geschapen, leveren solar cookers een bijdrage aan armoedebestrijding, volksgezondheid en het milieu. Met een solar cooker kan worden gekookt zonder gebruikmaking van dure brandstoffen als hout of houtskool, gas en elektra. De zon schijnt in Kenia vrijwel altijd. Dat betekent een belangrijke kostenbesparing voor arme gezinnen en winst voor het milieu: minder houtkap en minder CO2-uitstoot. Bovendien worden moeders en kinderen ontlast van het tijdrovende en fysiek zware sprokkelen van hout.

 

Schrijf een reactie