Noordenveld is erkend als Millenniumgemeente !!

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Noordenveld erkend als Millenniumgemeente. Dat wil zeggen dat in Noordenveld een aanzienlijk aantal activiteiten wordt uitgevoerd die bijdragen aan het realiseren van de door de Verenigde Naties gestelde Millenniumdoelen.

Om dit heugelijke feit zichtbaar te maken zijn op een aantal toegangswegen naar Noordenveld rode Millenniumgemeentebordjes geplaatst. De eerste daarvan is op 15 december door burgemeester van der Laan van Noordenveld onthuld bij de gemeentegrens te Peizermade. De bestuursleden van de stichting Over-Leven waren daarbij aanwezig. Op de foto burgemeester Van der Laan, Klaas Haan, Geert Joosten Wouter van der Heide en Rob Lijcklama á Nijeholt. Martin Visscher kon helaas niet aanwezig zijn en ontbreekt op de foto.

Schrijf een reactie