Toilettenproject Ghanawerkgroep maakt goede voortgang

 

Kongwana is een dorp in Noord Ghana. Het noorden van Ghana is een savannegebied dat grenst aan de Sahel. Het is er droog en de grond is er van zeer slechte kwaliteit. Toch leeft men daar voor 95% van de landbouw. Daardoor zijn de economische omstandigheden zeer slecht. De inwoners leven veelal onder de armoedegrens. 

Het belang van goed sanitair is groot. Veel ziekten ontstaan door slechte hygiënische omstandigheden. Een toilet is echter voor de meeste mensen onbetaalbaar. Zij ontlasten zich in de open lucht, de volwassenen onder bomen en struiken. Dit verspreidt infectieziekten als cholera en tyfus.

De regering heeft in het verleden getracht dit probleem op te lossen door de bouw van een paar gemeenschappelijke toiletten in de dorpen. Dit is echter geen goede oplossing. Deze toiletten worden niet schoon gehouden en zijn erg vies. 

Uit studies is gebleken dat als (groot)families een eigen toilet krijgen deze wel goed onderhouden wordt en regelmatig wordt schoon gemaakt.

Maar de families zijn financieel niet in staat een toilet te bouwen. 

Doelstelling

Het belangrijkste doel van ons project is dat iedere familie in de toekomst over een eigen toilet beschikt. Maar ook als slechts een aantal gezinnen in het dorp over een toilet beschikt zal dit een voorbeeld zijn voor anderen en deze zullen ook proberen dit te realiseren.

De verspreiding van ernstige ziekte’s zal verminderen.

Door de verbeterde gezondheid van de bevolking zal de kindersterfte afnemen, de  arbeidsproductiviteit toenemen en dus de levensstandaard hoger worden. 

Uitvoering

Elke familie zal een actieve rol spelen bij de bouw van hun eigen toilet. Door het leveren van de ongeschoolde arbeid en van stenen en water.

Vanuit de beschikbare gelden wordt de geschoolde arbeid betaald.

De families zullen zorgen voor goed onderhoud van het toilet.

De Ghanawerkgroep is zeer vereerd dat de Katholieke Kerk van Roden heeft besloten om in het kader van de Vastenactie het project te steunen. Verwacht wordt dat dit € 1200 zal opleveren. Daarnaast heeft Cordaid toegegd € 600 ter beschikking te stellen. De Ghanawerkgroep zelf geeft € 400 uit de opbrengst van de Boekenmarkt. En de stichting Over-Leven stelt € 500 ter beschikking. De totale opbrengst komst daarmee op € 2700, het bedrag dat nodig is voor de bouw van twee toiletten. 

Al met al een prachtige prestatie van de Ghanawerkgroep! Over-Leven wenst hen geluk  met het resultaat en succes met de voortzetting van het project!

Wilt u meer weten over de Ghana Werkgroep, hun projecten of andere activiteiten of de Werkgroep zelf ook financieel steunen kijk dan op hun website: WWW.Ghanawerkgroep.nl

Schrijf een reactie