Ria Fennema van Blessed Generation bezoekt scholen

Op 18 en 19 april heeft Ria Fennema van Blessed Generation op twee scholen in Noordenveld van haar werk in Kenia verteld. In Kenia runt ze samen met haar man Fester Medendorp en hun Keniase staf drie weeshuizen en elk van die weeshuizen heeft een eigen basisschool. Ria ging naar OBS De Tandem en was op bezoek bij groep 8. En de volgende dag was ze bij OBS Steenbergen bij de combinatieklas 6-7-8.

Ria ging in op hoe het toegaat in de scholen van haar weeshuizen. Dat leidde tot interessante vragen en opmerkingen van de Noordenveldse kinderen. Met beide klassen is afgesproken dat ze contact zullen houden met een Keniase klas van dezelfde leeftijd.

Groep 8 van de Tandem was zo voortvarend om meteen toe te zeggen dat een deel van de opbrengst van hun tuindersbedrijf die ze op 29 juni op hun boerenmarkt hopen te krijgen voor de Keniase school is bestemd. De stichting Over-Leven zegde toe de opbrengst te vermeerderen. Nou maar hopen dat het veel oplevert.

Schrijf een reactie