Ria Fennema spreekt over haar werk in Kenia

Ria Fennema van stichting Blessed Generation komt maandagavond 15 april naar Roden om over haar werk in Kenia te vertellen. Een ieder is van harte welkom deze lezing bij te wonen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. 

Blessed Generation (www.blessedgeneration.nl) is een Nederlandse stichting die actief is in Kenia. Onder leiding van Ria Fennema en haar man Fester Medendorp runt de stichting daar drie weeshuizen met in totaal ruim 300 wezen. Geprobeerd wordt om wezen zoveel mogelijk bij familie of vrienden te laten opgroeien, kan dat niet dan worden de wezen in het weeshuis opgenomen . Ria Fennema komt eens per jaar naar Nederland. Op haar enthousiaste wijze en op een indrukwekkende manier kan zij boeiend vertellen over al haar werkzaamheden en ervaringen in Kenia. Ze doet dat op 15 april in Roden. De organisatie van de lezing is in handen van de Noordenveldse stichting Over-Leven en de Rotary Club Roden-Leek. Via de Dutch Millennium Foundation is de stichting Over-Leven in contact gekomen met de organisatie van Ria Fennema. Over-Leven heeft geprobeerd interesse te wekken bij sponsoren in Noordenveld voor haar werk in Kenia. Dit heeft er in geresulteerd dat de Rotary Club Roden-Leek en de Lionsclub Roden-Noordenveld vorig jaar actie hebben gevoerd voor de weeshuizen. Ook hebben bedrijven en privé personen in Noordenveld geld in de vorm van microkredieten ter beschikking gesteld van schoolverlaters van de weeshuizen die een eigen bedrijfje zijn begonnen. 

Op 15 april zal Ria Fennema in Het Wapen van Drenthe in Roden vertellen over de voortgang van haar werk in Kenia. Natuurlijk komt ook de manier waarop het geld uit Noordenveld is besteed aan de orde. Haar voordracht begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Een ieder is van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Zo mogelijk even vooraf de komst melden op info@overlevennoordenveld.nl.

Schrijf een reactie