Comité Nietap – Burundi voert succesvol actie

Uitreiking cheque aan Jan en Grietje Oosterhuis en Hennie Haan van comité Nietap-Burundi

Op maandag 24 februari heeft de Stichting Over-Leven een cheque uitgereikt van € 1000 aan het comité Nietap – Burundi. Het comité, bestaande uit Jan en Grietje Oosterhuis en Hennie Haan heeft actie gevoerd onder familie, vrienden en bekenden om geld in te zamelen voor de aankoop van kippen, geiten en koeien voor de armste mensen van Burundi. Deze actie heeft tot nu toe ruim € 1100 opgeleverd

Gezinnen in Burundi kunnen via de landelijke organisatie Stichting Red een Kind, die de initiatiefnemer is van deze actie en ook de controle op de juiste uitvoering heeft, enkele kippen, een geit of een koe krijgen. Voor  iedere € 5 die in Nederland wordt gedoneerd verstrekt Red een Kind in Burundi een kip, voor iedere € 25 een geit en voor iedere € 40 een koe. Op deze manier kunnen gezinnen, veelal bestaande uit (kleine) kinderen, zichzelf van een goede maaltijd voorzien. De kindersterfte neemt hierdoor af en kinderen kunnen met een gevulde maag naar school waardoor ze op school ook beter presteren. Bovendien is het de bedoeling dat de jongen van de dieren weer aan andere behoeftigen worden doorgegeven. Hiermee wordt een olievlekwerking gerealiseerd, is een betere levensstandaard voor mensen bereikbaar  en neemt de kindersterfte af.

De actie van het comité Nietap – Burundi heeft tot op heden ca. €1100 opgebracht. Vooraf had Over-Leven ter stimulering van het initiatief toegezegd de gegenereerde opbrengst te verdubbelen, met een maximum van € 1000. Door de hoge opbrengst van het comité is dit maximum dus gehaald en kon het bestuur van de stichting Over-Leven de cheque van € 1000 aan het verheugde comité overhandigen.

 

De Stichting Over-Leven richt zich met name op de realisatie van twee doelen, namelijk het terugdringen van kindersterfte en zorgen voor een meer duurzame samenleving.

Mensen en organisaties binnen de gemeente Noordenveld die zich voor dit soorten doelen inzetten kunnen een beroep doen op de stichting Over-Leven om, onder simpele voorwaarden, een financiële ondersteuning te krijgen. Meer informatie kunt u krijgen op info@overlevennoordenveld.nl

Schrijf een reactie