Ghanawerkgroep ondersteund bij microkredieten

 

Onlangs heeft de Stichting Over Leven een bedrag van € 1200,- overgemaakt naar de Ghana werkgroep. Zij vroegen ons om ondersteuning voor een project in het noorden van Ghana. Het betrof hier groepen heel arme mensen, die  dringend ondersteuning nodig hebben voor hun gezin. Zij leven in erbarmelijke omstandigheden in dit droge gebied, dat aan de Sahel grenst. Het ging om een bedrag voor microkredieten. Vier groepen van elk tien vrouwen (en een enkele man) uit de dorpjes Dua, Ayopia, Atampiisi en Gorigo in de buurt van Bongo konden zo geld in de vorm van een lening krijgen en het is de bedoeling, dat zij daarmee aan het werk gaan. Ieder groepslid krijgt 245 ghana cedi’s, dat is ongeveer € 60,-. Zij moeten allen een duimafdruk geven als bewijs van ontvangst.  Gelukkig hebben zij genoeg plannen! Sommigen mogen graag handel drijven. Zij kopen voedsel in buiten hun eigen dorp en verhandelen dat weer op de markt in Bongo en andere dorpen. Ook slaan zij zakken met mais, graan en dergelijke op in de gemeenschappelijke graanschuur, die onlangs mede voor dit

doeGhanawerkgroep, foto vingerafdrukkenl gebouwd is. Zodat er later, in de droge periode, mee gehandeld kan worden. De prijzen vliegen dan                   namelijk de lucht in. Weer anderen maken er eten of drinken van en verkopen dat op de markt. Ook wordt               er geïnvesteerd in kleinvee, zoals geiten. Anderen verbouwen groenten op kleine schaal bij hun hutten, die               zij verkopen op de markt. Met het geld dat zij met hun activiteiten verdienen kunnen zij beter voor hun                     gezinnen zorgen en kunnen de kinderen naar school.

De vrouwen werken samen in groepen.

Na ongeveer 6 maanden wordt er gestart met terugbetalen in kleine coupures. Dan kan er gedurende drie                 jaar weer opnieuw een bedrag geleend worden en terug betaald, en zo voort. De groepen openen rekeningen             bij de bank, zodat zij ook in de toekomst weer geld kunnen blijven lenen.

Het hele dorp profiteert mee van hun acties, doordat er zowel voedsel is als inkomen.

Met deze hulp komen zij hopelijk gemakkelijker de droge periode door, die het leven in dit gebied zo moeilijk maakt. Er is maar één regenperiode per jaar, die duurt een paar maanden. De rest van het jaar is het heet en droog.

De Ghana werkgroep heeft het bedrag aangevuld tot de benodigde € 2400,-

Wij wensen de vier groepen veel succes met hun acties.


Wandelen en tegelijkertijd Red een Kind steunen

Zaterdag 8 oktober wordt de traditionele Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht gehouden.

Een mooie wandeltocht door de prachtige natuur van de gemeente Noordenveld, die al weer voor de zevende maal gehouden wordt.

Dit jaar biedt Sportstimulering Noordenveld www.sportstimuleringnoordenveld.nl  aan de Stichting Overleven de mogelijkheid gelden te werven voor een van hun doelen: het terugdringen van kindersterfte en armoedebestrijding. Dit zijn enkele van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties waar de gemeente Noordenveld sinds oktober 2011 zich via de Stichting Overleven sterk voor maakt.

De Stichting OverLeven roept daarom de deelnemers aan de Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht op, ook (geheel vrijwillig – het is niet verplicht) een bijdrage te leveren.

Hoe kan dat? Door zich per kilometer, voor een zelf te kiezen bedrag, te laten sponsoren door bijv. ouders, familie, vrienden of collega’s.

Hoe gaat het verzamelen van geld d.m.v. sponsoren in de praktijk?

Maak een lijst waarop sponsoren hun bedrag (evt. per km.) vermelden. Vind in de komende weken zoveel mogelijk sponsoren. Verzamel het geld vóór de wandeltocht en overhandig het bij het vertrek van de tocht op 8 oktober 2016 in Het Wapen van Drenthe aan de vertegenwoordiger van Stichting OverLeven. Deze bevestigt de overhandiging door een foto die per mail naar een opgegeven adres wordt gestuurd. De Stichting OverLeven voegt per Euro € 0,25 extra toe.

Steun Red een Kind
Steun Red een Kind

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  totale bedrag zal dan na afloop ter beschikking worden gesteld aan de organisatie “Red een Kind”. https://www.redeenkind.nl  Deze organisatie is actief in diverse landen in Afrika, waar ze gezinnen en dorpen  ondersteunen en helpen te bouwen aan een betere toekomst, door middel van goed onderwijs, goede medische verzorging en voorlichting op gebied van hygiene, etc.

Door je te laten sponsoren wordt deze wandeltocht een extra uitdaging en beleef je dubbel plezier aan de Klaverblad van Noordenveld wandeltocht. Want, je hebt niet alleen zelf een mooie dag, maar biedt kinderen in Afrika en ook de gezinnen en leefgemeenschappen waarin zij wonen direct een kans op een beter bestaan.


Comité Nietap – Burundi voert succesvol actie

Uitreiking cheque aan Jan en Grietje Oosterhuis en Hennie Haan van comité Nietap-Burundi

Op maandag 24 februari heeft de Stichting Over-Leven een cheque uitgereikt van € 1000 aan het comité Nietap – Burundi. Het comité, bestaande uit Jan en Grietje Oosterhuis en Hennie Haan heeft actie gevoerd onder familie, vrienden en bekenden om geld in te zamelen voor de aankoop van kippen, geiten en koeien voor de armste mensen van Burundi. Deze actie heeft tot nu toe ruim € 1100 opgeleverd

Gezinnen in Burundi kunnen via de landelijke organisatie Stichting Red een Kind, die de initiatiefnemer is van deze actie en ook de controle op de juiste uitvoering heeft, enkele kippen, een geit of een koe krijgen. Voor  iedere € 5 die in Nederland wordt gedoneerd verstrekt Red een Kind in Burundi een kip, voor iedere € 25 een geit en voor iedere € 40 een koe. Op deze manier kunnen gezinnen, veelal bestaande uit (kleine) kinderen, zichzelf van een goede maaltijd voorzien. De kindersterfte neemt hierdoor af en kinderen kunnen met een gevulde maag naar school waardoor ze op school ook beter presteren. Bovendien is het de bedoeling dat de jongen van de dieren weer aan andere behoeftigen worden doorgegeven. Hiermee wordt een olievlekwerking gerealiseerd, is een betere levensstandaard voor mensen bereikbaar  en neemt de kindersterfte af.

De actie van het comité Nietap – Burundi heeft tot op heden ca. €1100 opgebracht. Vooraf had Over-Leven ter stimulering van het initiatief toegezegd de gegenereerde opbrengst te verdubbelen, met een maximum van € 1000. Door de hoge opbrengst van het comité is dit maximum dus gehaald en kon het bestuur van de stichting Over-Leven de cheque van € 1000 aan het verheugde comité overhandigen.

 

De Stichting Over-Leven richt zich met name op de realisatie van twee doelen, namelijk het terugdringen van kindersterfte en zorgen voor een meer duurzame samenleving.

Mensen en organisaties binnen de gemeente Noordenveld die zich voor dit soorten doelen inzetten kunnen een beroep doen op de stichting Over-Leven om, onder simpele voorwaarden, een financiële ondersteuning te krijgen. Meer informatie kunt u krijgen op info@overlevennoordenveld.nl


Ria Fennema spreekt over haar werk in Kenia

Ria Fennema van stichting Blessed Generation komt maandagavond 15 april naar Roden om over haar werk in Kenia te vertellen. Een ieder is van harte welkom deze lezing bij te wonen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. 

Blessed Generation (www.blessedgeneration.nl) is een Nederlandse stichting die actief is in Kenia. Onder leiding van Ria Fennema en haar man Fester Medendorp runt de stichting daar drie weeshuizen met in totaal ruim 300 wezen. Geprobeerd wordt om wezen zoveel mogelijk bij familie of vrienden te laten opgroeien, kan dat niet dan worden de wezen in het weeshuis opgenomen . Ria Fennema komt eens per jaar naar Nederland. Op haar enthousiaste wijze en op een indrukwekkende manier kan zij boeiend vertellen over al haar werkzaamheden en ervaringen in Kenia. Ze doet dat op 15 april in Roden. De organisatie van de lezing is in handen van de Noordenveldse stichting Over-Leven en de Rotary Club Roden-Leek. Via de Dutch Millennium Foundation is de stichting Over-Leven in contact gekomen met de organisatie van Ria Fennema. Over-Leven heeft geprobeerd interesse te wekken bij sponsoren in Noordenveld voor haar werk in Kenia. Dit heeft er in geresulteerd dat de Rotary Club Roden-Leek en de Lionsclub Roden-Noordenveld vorig jaar actie hebben gevoerd voor de weeshuizen. Ook hebben bedrijven en privé personen in Noordenveld geld in de vorm van microkredieten ter beschikking gesteld van schoolverlaters van de weeshuizen die een eigen bedrijfje zijn begonnen. 

Op 15 april zal Ria Fennema in Het Wapen van Drenthe in Roden vertellen over de voortgang van haar werk in Kenia. Natuurlijk komt ook de manier waarop het geld uit Noordenveld is besteed aan de orde. Haar voordracht begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Een ieder is van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Zo mogelijk even vooraf de komst melden op info@overlevennoordenveld.nl.


Watoto Wetu Tanzania

Wototu Wetu Tanzania is een organisatie die wezen, behoeftige kinderen en jongeren een thuis biedt en de mogelijkheid tot scholing geeft.

Het weeshuis ondersteunt 170 jonge mensen tussen 4 en 22 jaar waarvan er 80 inwonend zijn.     

 

  Hieronder een foto van de kinderen die genieten van een feestmaal: op 1 januari 2012 gaf een familie uit Dar es Salaam een maaltijd kado voor alle kinderen van de school.

Smullen op 1 januari 2012


Aniek Pre School in Sri Lanka

De familie Smeding voelt zich nauw betrokken bij Sri Lanka. Om na de tsunami actief te helpen heeft de familie aan de westkust, zo’n 20 km ten noorden van Negombo 3 jaar geleden een kleuterschool laten bouwen. De kleuterschool is genoemd naar de dochter van de familie: Aniek pre-school.

Het gebied waar de school staat is zwaar getroffen door de tsunami. De familie
spant zich in om via het Family Help Progamme Sri Lanka hulp te geven voor
de school. Ze probeert ook andere donoren daarbij te betrekken.

OBS De Flint in Nietap heeft de handschoen opgepakt en acties georganiseerd om geld in te zamelen. Er werden bloembollen en stroopwafels verkocht. De gezamenlijke inspanning van de leerlingen heeft een prachtig bedrag opgeleverd: ruim € 600.

De stichting Over-Leven Noordenveld heeft besloten aan dat bedrag € 500 toe te voegen,
zodat de familie Smeding een mooie som geld aan de school kon overhandigen.

De foto’s op de site zijn gemaakt bij het feest dat de Aniek Pre School in Sri Lanka
organiseerde bij de overhandiging.


Bouke van der Velde voorzitter van Platform Duurzaam Noordenveld

Bouke van der Velde is benoemd tot voorzitter van het Platform Duurzaam Noordenveld. Hij is werkzaam bij N.V. Nederlandse Gasunie. Hij werkt daar o.m. aan groen gas. Ook is hij deeltijds gedetacheerd bij de stichting Groen Gas Nederland. We wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe activiteit.

De eerstkomende vergadering van het Platform is op 21 november 19.30.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via info@overlevennoordenveld.nl


Bedrijfjes in Kenia gestart met behulp van microkredieten

In Kenia zijn tien jonge ondernemers een bedrijfje gestart nadat ze een microkrediet hadden ontvangen om de noodzakelijke investeringen daarvoor te doen. De starters zij stuk voor stuk laaiend enthousiast en ambitieus. De microkredieten zijn ter beschikking gesteld door

AL-KO Luchttecniek,

Bakkerij Van Esch,

Boekhandel Daan Nijman,

Rotary Club Roden-Leek,

de familie Den Boer en

de Stichting Over-Leven.

 De ondertekening van de contracten tussen de starters, de sponsoren en de stichting Blessed Generation vond onlangs plaats.

Hier een paar van de gelukkige starters

        

 

        Dit is Irene Mapenzi die een 

        kippenfokbedrijfje gaat beginnen. Ze is

        gesponsored door AL-KO Luchttecniek

 

 

 

 

 

Vivian Mweni Kitsao wordt gesponsored

 door de familie Den Boer. Met het

verkregen microkrediet start ze een

 naaiatelier.

 

 

 

 

 

 

 

    Hier zien we Dorothy Wambui.

    Boekhandel Daan Nijman heeft haar een 

    microkrediet gegeven om een kapsalon

     te beginnen

 

 

 

 

 

Susan Njeri start een bakkerij in Kenia.

Daarvoor heeft ze een microkrediet

gekregen van Bakkerij Van Esch

 

 

 

 

 

 

        Juliet Lugho start een naaiatelier

        met behulp van het microkrediet dat  

       Rotary Club Roden-Leek haar heeft

      gegeven

 

 

 

 

Wij wensen deze ambitieuze starters heel veel succes met hun zaak. Hetzelfde geldt voor de andere vijf die hier niet vermeld staan. We hopen in de toekomst regelmatig van hun ontwikkelingen te horen.

Wilt u/uw bedrijf/uw vereniging ook zo’n starter in het zadel helpen om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien? Neem contact op met IJcke Schaepman, Willem Bakker of Daan Nijman via info@overlevennoordenveld.nl  


Ook u kunt een microkrediet verstrekken

 

 

De Stichting Over-Leven  wil samen met de ondernemers van Noordenveld, met verenigingen en met privé personen een hulp-programma opzetten voor de groep allerarmste mensen in Kenia door hen op te leiden, te begeleiden en te ondersteunen met een microkrediet. Niet alleen krijgen deze mensen zo de kans op een structureel inkomen, maar vooral worden ze zelfredzaam, krijgen ze meer toegang tot gezondheidszorg en bieden ze op hun beurt hún kinderen perspectief op een betere toekomst.

Over-Leven werkt hierbij samen met de Dutch Millennium Foundation en de niet-gouvernemen-tele organisatie Blessed Generation in Kenia, die zich de afgelopen vijf jaar bewezen heeft als zeer effectief. Het is de bedoeling niet alleen de ondernemers van Noordenveld maar ook scholen, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij dit initiatief te betrekken.
Meer info: www.overlevennoordenveld.nl; www.dutchmillenniumfoundation.nl;
www.blessedgeneration.nl.

 

Hoe het werkt
De organisatie Blessed Generation runt 3 weeshuizen in Kenia. Daarnaast helpt ze hulpbehoevende gezinnen in de omgeving. Voor deze groep en voor de wezen die het weeshuis gaan verlaten wordt gekeken wat voor hen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn: een baan in loondienst of een eigen bedrijfje beginnen.
Bij dat laatste komt de technische school van Blessed Generation in beeld. Deze school biedt onder meer opleidingen en trainingen op het gebied van landbouw, veehouderij, beveiliging, facilitaire dienstverlening, naaien, horeca en ondernemers-vaardigheden. Ook stages maken deel uit van het programma. Gemiddeld volgen mensen hier een opleiding van zes maanden. Startende ondernemers komen daarna in aanmerking voor een microkrediet. 

Wat kunt ú doen?
U kunt deze startende ondernemers in Kenia op verschillende manieren helpen. Met de één-op-één aanpak verbindt u uw bedrijf rechtstreeks met een bedrijfje daar. Maar u kunt ook de krachten bundelen met een aantal andere ondernemers en samen een fonds opzetten. Wij denken graag met u mee. 

Wat kost het?
De opleiding van een aspirant-ondernemer duurt gemiddeld zes maanden en kost 650 euro. Daarmee zijn alle schoolkosten, materialen, maaltijden en vervoer gedekt. De lening voor de start van een bedrijf komt op 100 tot 200 euro. U kunt dus al een collega-ondernemer in Kenia op weg helpen voor een bedrag van 750 à 850 euro!
Natuurlijk ontvangt u als sponsor periodieke rapportages over de voortgang van de opleiding en de start van het bedrijf. En ook daarna zorgt Over-Leven voor contact tussen sponsor en starter.

Stichting Over-Leven
Over-Leven bestaat sinds oktober 2011 en maakt zich binnen de gemeente Noordenveld, sterk voor de millennium-doelen van de Verenigde Naties. Ze richt zich met name op het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving.
Indirect steunt de stichting ook doelen als armoedebestrijding, meer kinderen naar school en betere gezondheidszorg. In de visie van het bestuur van de stichting zijn dit zaken die iedereen aangaan en die alleen van de grond komen met de medewerking van anderen. De stichting is ANBI-erkend.

Meer informatie?

Neem contact op met  Willem Bakker, IJcke Schaepman of Daan Nijman  via   info@overlevennoordenveld.nl.

 


Zingen voor solar cookers groot succes

 Enkele weken geleden organiseerde de Rotary Club Roden-Leek en de Lions Club Roden Noordenveld een zeer geslaagd fundraising evenement. Het vond plaats op Nienoord onder het motto “Zingen voor solar cookers”. Er trad een brede groep van artiesten op: vocal bands, pianisten, een schoolkoor, een combo, individuele zangeressen en een Djembe groep. Daarnaast zorgde de scoutinggroep Lettelbert voor klim- en klauteractiviteiten voor de jeugd. Op het evenement kwamen ruim 300 bezoekers af die een fantastische middag beleefden.

Het evenement werd gesponsord door Auto Smidts Tobert Roden, AL-KO Luchtbehandeling, GemeenteOplossingen, Schildersbedrijf Overwijk, Rabobank, Afier Accountants, Astrimex, Nijdam Makelaars, Sicco Cazemier en Sportcentrum Leek.

 

Het motto ‘Zingen voor solar cookers”verwijst naar het goede doel waarvoor de opbrengst bestemd is. Een solar cooker is een schotel, zoals voor TV ontvangst, die beplakt is met aluminiumfolie. Als de zon daar op schijnt gaat de warmte naar één punt en daar staat een pan. Op deze manier kan men koken op zonlicht zonder dat er hout of een andere brandstof voor nodig is. De stichting Blessed Generation in Kenia gaat deze cookers inzetten bij haar weeshuizen en bij de lokale bevolking in de omgeving.

 

Afgelopen maandag werd de opbrengst van het evenement overhandigd aan de stichting Over-Leven die de contacten met Blessed Generation onderhoudt.De trotse voorzitter van het organisatiecomité, Berend Hoekstra, kon een cheque van € 3500 overhandigen. In zijn dankwoord gaf Geert Joosten, de voorzitter van Over-Leven aan dat deze stichting uit haar middelen het bedrag zal ophogen tot € 7000.

Hij vertelde dat Ria Fennema, de leidster van Blessed Generation, opgetogen was met de gift toen hij het haar vertelde. Het geld zal rechtstreeks volledig naar Blessed Generation worden overgemaakt.