Rotary en Lions voeren actie voor solar cookers

 

De Rotary Club Roden-Leek en de Lions Club Roden Noordenveld voeren gezamenlijk actie voor solar cookers voor drie weeshuizen in Kenia. Zij organiseren een middag met zang en muziek in het openlucht theater van Nienoord op 10 juni. Er zijn veel deelnemer, zie de poster.


Al drie ondernemers voor verschaffen microkrediet

 

Op 18 april organiseerde de stichting Over-Leven een bijeenkomst in Het Wapen van Drenthe. Deze bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk. De bedoeling van de avond was om de aanwezigen inzicht te geven in de activiteiten die Over-Leven samen met het bedrijfsleven van Noordenveld ontwikkelt in Kenia. Het gaat hier over microkredieten (ja, bekend van prinses Maxima). 

De werkers uit het veld, het echtpaar Ria Fennema en Fester Medendorp van Blessed Generation waren aanwezig om de juiste informatie te geven. Beiden wonen, met hun twee kinderen, al jaren in Kenia en zetten zich met name in voor 3 weeshuizen. Daarnaast hebben ze een heel programma om zo weinig mogelijk kinderen in weeshuizen op te laten nemen door in plaats daarvan deze kinderen te helpen in hun eigen leef- en woonomgeving. 

Ria Fennema  gaf een boeiende uiteenzetting van het werk wat zij , samen met de Keniase bevolking,  doen. Een belangrijk punt is dat kinderen die gezien hun leeftijd het weeshuis verlaten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit kan door het vinden van een baan. Ria gaf aan dat er ook velen graag een eigen bedrijfje zouden beginnen en daar volgens haar ook geschikt voor zijn. Het grote struikelblok is dat er een (kleine)  investering moet worden gedaan in gereedschap, materialen enz. voordat het bedrijf kan worden gestart. En het geld daarvoor hebben de ondernemers in spé  niet. Hier kan het microkrediet programma uitkomst brengen. 

Daan Nijman en Willem Bakker proberen, namens de stichting Over-Leven, ondernemers in Noordenveld te vinden die een microkrediet willen verstrekken. Voor een bedrag van zo’n € 750 wordt de partner-ondernemer opgeleid voor een vak (bv. voor bakker, restauranthouder, naaister, kapper, fietsenmaker, groenteverkoper, enz.) en wordt een startkapitaal voor de aanschaf van de benodigde materialen verstrekt. Het verstrekte krediet wordt in één of twee jaar terugbetaald.

Blessed Generation zorgt in Kenia voor de selectie van de starters, houdt contacten met de gestarte ondernemers en zorgt voor de inning van de terugbetalingen. De kredietverstrekker in Noordenveld krijgt regelmatig terugkoppeling van zijn partner in Kenia over de gang van zaken in het bedrijfje. 

Daan Nijman en Willem Bakker hebben al succes gehad met hun actie. Drie bedrijven in Noordenveld hebben al toegezegd een microkrediet te verstrekken. De bedrijven die een partnership met een starter in Kenia zijn aangegaan zijn AL-KO Luchtbehandeling, Bakkerij Van Esch en Boekhandel Daan Nijman. Het is te hopen dat er nog vele bedrijven zullen volgen. Maar ook  groepen of personen kunnen natuurlijk een krediet verstrekken. Wat te denken van verenigingen of buurten. Neem contact op met Daan Nijman (info@daannijman.nl)  of Willem Bakker (wgbakker@ziggo.nl )  of via  info@overlevennoordenveld.nl


Wereldwinkels in de Gemeente Noordenveld

 

Wereldwinkel Roden

 

Wereldwinkels onderscheiden zich van andere winkels doordat zij authentieke producten uit landen in ontwikkeling verkopen met een hedendaags tintje. Sommige producenten hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in fabrieken of zijn lid van een coöperatie.

Fair trade of eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handel drijven: de producent levert een kwalitatief goed product en de importeur, waar de Wereldwinkel bij inkoopt, betalen een eerlijke, rechtvaardige prijs voor het werk dat wordt geleverd.

De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten een kans krijgen op een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. Zij bieden de Nederlandse consument een keuze. Koop je een product in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers ervan.

 

 De Wereldwinkels hanteren de volgende uitgangspunten:

De producten moeten worden gemaakt

-met respect voor mens en milieu,

 – onder menswaardige arbeidsomstandigheden

–  met zorg voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

–  in duurzame handelsrelaties

–  met inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners

–  voor een goede en eerlijke prijs

 – met ondersteuning bij hun productontwikkeling. 

Nederland heeft  355 Wereldwinkels, die zelfstandige rechtspersonen zijn in de vorm van een vereniging of stichting. In de Gemeente Noordenveld zijn twee Wereldwinkels: 

Wereldwinkel Roden, Nieuweweg 7, 9301 GP Roden.  050-5010440 www.wereldwinkelroden.nl

Geopend op maandag van 13.30-17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdags tot 17.00 uur. 

Wereldwinkel Norg (in de Brinkhof) Brink 1, 9331 AA Norg.  www.wereldwinkelnorg.nl

Geopend op maandag t/m vrijdag van 13.00-17.30 uur. 0592-612233 Greet Joosten.

 

 


Ria Fennema van Blessed Generation bezoekt scholen

Op 18 en 19 april heeft Ria Fennema van Blessed Generation op twee scholen in Noordenveld van haar werk in Kenia verteld. In Kenia runt ze samen met haar man Fester Medendorp en hun Keniase staf drie weeshuizen en elk van die weeshuizen heeft een eigen basisschool. Ria ging naar OBS De Tandem en was op bezoek bij groep 8. En de volgende dag was ze bij OBS Steenbergen bij de combinatieklas 6-7-8.

Ria ging in op hoe het toegaat in de scholen van haar weeshuizen. Dat leidde tot interessante vragen en opmerkingen van de Noordenveldse kinderen. Met beide klassen is afgesproken dat ze contact zullen houden met een Keniase klas van dezelfde leeftijd.

Groep 8 van de Tandem was zo voortvarend om meteen toe te zeggen dat een deel van de opbrengst van hun tuindersbedrijf die ze op 29 juni op hun boerenmarkt hopen te krijgen voor de Keniase school is bestemd. De stichting Over-Leven zegde toe de opbrengst te vermeerderen. Nou maar hopen dat het veel oplevert.


Toilettenproject Ghanawerkgroep maakt goede voortgang

 

Kongwana is een dorp in Noord Ghana. Het noorden van Ghana is een savannegebied dat grenst aan de Sahel. Het is er droog en de grond is er van zeer slechte kwaliteit. Toch leeft men daar voor 95% van de landbouw. Daardoor zijn de economische omstandigheden zeer slecht. De inwoners leven veelal onder de armoedegrens. 

Het belang van goed sanitair is groot. Veel ziekten ontstaan door slechte hygiënische omstandigheden. Een toilet is echter voor de meeste mensen onbetaalbaar. Zij ontlasten zich in de open lucht, de volwassenen onder bomen en struiken. Dit verspreidt infectieziekten als cholera en tyfus.

De regering heeft in het verleden getracht dit probleem op te lossen door de bouw van een paar gemeenschappelijke toiletten in de dorpen. Dit is echter geen goede oplossing. Deze toiletten worden niet schoon gehouden en zijn erg vies. 

Uit studies is gebleken dat als (groot)families een eigen toilet krijgen deze wel goed onderhouden wordt en regelmatig wordt schoon gemaakt.

Maar de families zijn financieel niet in staat een toilet te bouwen. 

Doelstelling

Het belangrijkste doel van ons project is dat iedere familie in de toekomst over een eigen toilet beschikt. Maar ook als slechts een aantal gezinnen in het dorp over een toilet beschikt zal dit een voorbeeld zijn voor anderen en deze zullen ook proberen dit te realiseren.

De verspreiding van ernstige ziekte’s zal verminderen.

Door de verbeterde gezondheid van de bevolking zal de kindersterfte afnemen, de  arbeidsproductiviteit toenemen en dus de levensstandaard hoger worden. 

Uitvoering

Elke familie zal een actieve rol spelen bij de bouw van hun eigen toilet. Door het leveren van de ongeschoolde arbeid en van stenen en water.

Vanuit de beschikbare gelden wordt de geschoolde arbeid betaald.

De families zullen zorgen voor goed onderhoud van het toilet.

De Ghanawerkgroep is zeer vereerd dat de Katholieke Kerk van Roden heeft besloten om in het kader van de Vastenactie het project te steunen. Verwacht wordt dat dit € 1200 zal opleveren. Daarnaast heeft Cordaid toegegd € 600 ter beschikking te stellen. De Ghanawerkgroep zelf geeft € 400 uit de opbrengst van de Boekenmarkt. En de stichting Over-Leven stelt € 500 ter beschikking. De totale opbrengst komst daarmee op € 2700, het bedrag dat nodig is voor de bouw van twee toiletten. 

Al met al een prachtige prestatie van de Ghanawerkgroep! Over-Leven wenst hen geluk  met het resultaat en succes met de voortzetting van het project!

Wilt u meer weten over de Ghana Werkgroep, hun projecten of andere activiteiten of de Werkgroep zelf ook financieel steunen kijk dan op hun website: WWW.Ghanawerkgroep.nl


Ondernemers in Noordenveld helpen ondernemers in Kenia

We nodigen ondernemers in Noordenveld van harte uit tot deelname aan ons microkredietprogramma. Dit programma richt zich op de allerarmsten in Kenia en bewijst zich al sinds vijf jaar als effectief. Met een opleiding, begeleiding en een microkrediet  worden mensen op weg geholpen. Niet alleen verschaft dit hen de kans op een structureel inkomen, maar vooral ook op zelfredzaamheid, betere toegang tot gezondheidszorg en perspectief voor hun kinderen. 

Hoe het werkt 

Keniaanse gezinnen die in het programma worden opgenomen, ontvangen om te beginnen alle noodzakelijke eerste hulp, zoals voedsel en medische zorg. Zodra de ouder of verzorger weer enigszins op de been is, wordt bekeken wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn: een baan in loondienst of het starten van een eigen bedrijfje. Daar komt de eigen technische school van de NGO Blessed Generation goed van pas. Hier worden opleidingen en trainingen verzorgd op het gebied van landbouw, veeteelt, facilitaire dienstverlening, beveiliging, naaien, ondernemersvaardigheden en microkrediet. Ook stages maken deel uit van het programma. De opleidingen nemen gemiddeld zes maanden in beslag. Mensen die een eigen bedrijfje willen starten, komen na de opleiding in aanmerking voor een microkrediet van 100 á 200 euro.  

 

Helpt u een startende collega-ondernemer? 

Er zijn verschillende manieren om startende collega-ondernemers in Kenia te helpen. U kunt kiezen voor een één-op-één aanpak – uw bedrijf rechtstreeks verbonden met een bedrijfje aldaar. Een andere mogelijkheid is om uw krachten te bundelen met andere bedrijven door bijvoorbeeld een ondernemersfonds op te zetten. Wij denken graag met u mee. 

Wat kost het? 

Een opleiding van zes maanden kost per kandidaat zo’n 650 euro. Alle schoolkosten, materialen, maaltijden en vervoer zijn daarmee gedekt. De lening om een bedrijfje te starten, bedraagt 100 euro. Voor 750 euro kan dus een collega-ondernemer in Kenia op weg worden geholpen. Uiteraard draagt de stichting zorg voor periodieke rapportages aan u als sponsor. Ook nadat het bedrijfje van start is gegaan, wordt contact onderhouden. 

Wat voor bedrijfjes worden gestart? 

In de afgelopen jaren zijn dankzij het microkredietprogramma al vele bedrijfjes ontstaan: fietstaxibedrijf, groentekraam, mobiele kraam met huishoudelijke waar, handel in schoenen, naaiateliers, stoffenverkoop. Op de foto’s ziet u drie ambitieuze dames die momenteel in opleiding zijn. Van links naar rechts: Salama Ndoro (18, vijfde in een arm gezin met zes kinderen) wil een naaiatelier starten, Ruth Ngute (42, getrouwd en moeder van vier kinderen) een kiosk met etenswaren en Damaris Karisa (52, weduwe, moeder van vijf zonen) heeft haar zinnen gezet op de groothandel in groenten; nu verkoopt zij groenten op kleine schaal. 

Meer informatie

Voor meer informatie en een oriëntatie op de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met  Willem Bakker  (wgbakker@ziggo.nl ) of Daan Nijman (info@daannijman.nl) of via info@overlevennoordenveld.nl


Friends of Don Bosco heet nu Watoto Wetu Tanzania

Watoto Wetu Tanzania (voorheen Friends of Don Bosco) is een kindertehuis in Dar es Salaam, Tanzania. De oprichter van het tehuis, Evance Tegete, is in 1998 begonnen met het opvangen van enkele weeskinderen. Op dit moment ontvangen rond de 170 kinderen hulp van WWT. Ruim 70 daarvan wonen het jaar door in het huis, rond de 30 gaan naar kostschool en zijn alleen in de vakanties aanwezig. De overige 70 kinderen  krijgen ondersteuning van WWT en wonen bij familie of bekenden, die niet in staat zijn het schoolgeld voor het kind te betalen.

Ik ben Laura Melchior uit Norg en ik ben in het voorjaar van 2010 voor het eerst in contact gekomen met WWT. Mijn dochter Linda liep daar toen stage voor haar opleiding SPH. Ik was diep onder de indruk van de manier waarop de staf, medewerkers en vrijwilligers samen met de oudere kinderen het kindertehuis runnen. Wat mij als vooral  erg aansprak, is dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen en ook het secondair en tertiair onderwijs krijgen dat met hun wens en vermogen overeenkomt. Ik heb toen besloten dit kindertehuis te gaan steunen.

Onderwijs is Tanzania is heel duur. Voor het basisonderwijs moet men een schooluniform, schriften en pennen hebben, verder is dit gratis. Voor het vervolgonderwijs moet daarnaast ook nog veel schoolgeld betaald worden. Aangezien de meeste kinderen door hun verleden niet meer in aanmerking komen voor de scholen van de overheid, moeten zij naar de veel duurdere privéscholen. Beroepsonderwijs en universiteiten zijn altijd heel duur.

Het overgrote deel van het geld dat WWT nodig heeft voor huisvesting, scholing, voeding, medische voorzieningen etc. komt van bedrijven en privépersonen uit Tanzania. Ook probeert het kindertehuis zelf inkomsten te krijgen. Maar zonder ondersteuning van vrijwilligers uit het buitenland is het bijna niet mogelijk rond te komen. Ik ben dan ook op zoek naar mensen die dit kindertehuis willen ondersteunen .De kosten voor één kind naar het secondair onderwijs is ongeveer € 500 per jaar, één dag eten voor alle kinderen in het tehuis is rond de € 40, ook nog een vrucht erbij is € 8, en natuurlijk is er nog veel meer nodig. Ik ben altijd bereid op scholen, bij kerken en bedrijven e.d. langs te komen om meer over WWT te vertellen en foto’s te laten zien. De giften worden door mij persoonlijk, in overleg met de directie van het kindertehuis, in Tanzania uitgegeven.

Voor meer informatie zie www.wwtz.org of vraag Laura Melchior ( l.melchior@online.nl ) Zie ook www.youtube.nl Juvenile Melody. Voor giften banknummer 34 72 32 892 t.n.v. L.Melchior o.v.v. WWT


Microkrediet

Microkrediet is een methode om in ontwikkelingslanden mensen te helpen bedrijfjes te stichten en zo een eigen inkomen te genereren. Over-Leven wil deze vorm van ontwikkeling bevorderen. We vragen bedrijven of privé personen een bijdrage te leveren door geld ter beschikking te stellen. Wij zorgen via Blessed Generation dat het lokaal goed wordt belegd. Dit kan een rendement opleveren voor de geldschieter.


Noordenveld is erkend als Millenniumgemeente !!

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft Noordenveld erkend als Millenniumgemeente. Dat wil zeggen dat in Noordenveld een aanzienlijk aantal activiteiten wordt uitgevoerd die bijdragen aan het realiseren van de door de Verenigde Naties gestelde Millenniumdoelen.

Om dit heugelijke feit zichtbaar te maken zijn op een aantal toegangswegen naar Noordenveld rode Millenniumgemeentebordjes geplaatst. De eerste daarvan is op 15 december door burgemeester van der Laan van Noordenveld onthuld bij de gemeentegrens te Peizermade. De bestuursleden van de stichting Over-Leven waren daarbij aanwezig. Op de foto burgemeester Van der Laan, Klaas Haan, Geert Joosten Wouter van der Heide en Rob Lijcklama á Nijeholt. Martin Visscher kon helaas niet aanwezig zijn en ontbreekt op de foto.


Project Solar Cookers

Maatschappelijke organisaties in Noordenveld nodigen wij van harte uit een geldelijke bijdrage te leveren aan de productie van solar cookers op de technische school van Blessed Generation in Malindi in Kenia. In samenwerking met studenten van de TU Delft zijn hier in het voorjaar van 2011 reeds zes solar cookers gebouwd. Dit zijn in principe kisten met spiegels erin. Door zonnestraling worden pannen die erin staan verhit. Op die manier kan het voedsel met gratis en duurzame energie worden bereid.

leaflet Solar Cookers

Om meer van deze cookers te kunnen bouwen ten behoeve van de economische zwakkere wijken van Malindi, is geld nodig; zowel voor de productie ervan als voor het zo laag mogelijk houden van de aanschafprijs voor arme gezinnen. In een speciaal in te richten werkplaats gaan in eerste instantie twee lokale werknemers aan de slag. Zij hebben via Blessed Generation een technische opleiding voltooid. Voor hen betekent dit een inkomen. De werkplaats staat onder supervisie van Blessed Generation en heeft een semi-commercieel karakter; van de twee werknemers wordt ook ondernemingszin verlangd.

Daarnaast worden de afnemers van de solar cookers uitgenodigd om mee te helpen bij het maken van hun eigen exemplaar. Zo wordt hun betrokkenheid vergroot en leren zij hoe het apparaat moet worden gebruikt en onderhouden. 

Meerwaarde op vele fronten tegelijk

De productie en toepassing van solar cookers brengt meerdere voordelen met zich mee. Behalve dat er werkgelegenheid mee wordt geschapen, leveren solar cookers een bijdrage aan armoedebestrijding, volksgezondheid en het milieu. Met een solar cooker kan worden gekookt zonder gebruikmaking van dure brandstoffen als hout of houtskool, gas en elektra. De zon schijnt in Kenia vrijwel altijd. Dat betekent een belangrijke kostenbesparing voor arme gezinnen en winst voor het milieu: minder houtkap en minder CO2-uitstoot. Bovendien worden moeders en kinderen ontlast van het tijdrovende en fysiek zware sprokkelen van hout.