Bouke van der Velde voorzitter van Platform Duurzaam Noordenveld

Bouke van der Velde is benoemd tot voorzitter van het Platform Duurzaam Noordenveld. Hij is werkzaam bij N.V. Nederlandse Gasunie. Hij werkt daar o.m. aan groen gas. Ook is hij deeltijds gedetacheerd bij de stichting Groen Gas Nederland. We wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe activiteit.

De eerstkomende vergadering van het Platform is op 21 november 19.30.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via info@overlevennoordenveld.nl


Bedrijfjes in Kenia gestart met behulp van microkredieten

In Kenia zijn tien jonge ondernemers een bedrijfje gestart nadat ze een microkrediet hadden ontvangen om de noodzakelijke investeringen daarvoor te doen. De starters zij stuk voor stuk laaiend enthousiast en ambitieus. De microkredieten zijn ter beschikking gesteld door

AL-KO Luchttecniek,

Bakkerij Van Esch,

Boekhandel Daan Nijman,

Rotary Club Roden-Leek,

de familie Den Boer en

de Stichting Over-Leven.

 De ondertekening van de contracten tussen de starters, de sponsoren en de stichting Blessed Generation vond onlangs plaats.

Hier een paar van de gelukkige starters

        

 

        Dit is Irene Mapenzi die een 

        kippenfokbedrijfje gaat beginnen. Ze is

        gesponsored door AL-KO Luchttecniek

 

 

 

 

 

Vivian Mweni Kitsao wordt gesponsored

 door de familie Den Boer. Met het

verkregen microkrediet start ze een

 naaiatelier.

 

 

 

 

 

 

 

    Hier zien we Dorothy Wambui.

    Boekhandel Daan Nijman heeft haar een 

    microkrediet gegeven om een kapsalon

     te beginnen

 

 

 

 

 

Susan Njeri start een bakkerij in Kenia.

Daarvoor heeft ze een microkrediet

gekregen van Bakkerij Van Esch

 

 

 

 

 

 

        Juliet Lugho start een naaiatelier

        met behulp van het microkrediet dat  

       Rotary Club Roden-Leek haar heeft

      gegeven

 

 

 

 

Wij wensen deze ambitieuze starters heel veel succes met hun zaak. Hetzelfde geldt voor de andere vijf die hier niet vermeld staan. We hopen in de toekomst regelmatig van hun ontwikkelingen te horen.

Wilt u/uw bedrijf/uw vereniging ook zo’n starter in het zadel helpen om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien? Neem contact op met IJcke Schaepman, Willem Bakker of Daan Nijman via info@overlevennoordenveld.nl  


Ook u kunt een microkrediet verstrekken

 

 

De Stichting Over-Leven  wil samen met de ondernemers van Noordenveld, met verenigingen en met privé personen een hulp-programma opzetten voor de groep allerarmste mensen in Kenia door hen op te leiden, te begeleiden en te ondersteunen met een microkrediet. Niet alleen krijgen deze mensen zo de kans op een structureel inkomen, maar vooral worden ze zelfredzaam, krijgen ze meer toegang tot gezondheidszorg en bieden ze op hun beurt hún kinderen perspectief op een betere toekomst.

Over-Leven werkt hierbij samen met de Dutch Millennium Foundation en de niet-gouvernemen-tele organisatie Blessed Generation in Kenia, die zich de afgelopen vijf jaar bewezen heeft als zeer effectief. Het is de bedoeling niet alleen de ondernemers van Noordenveld maar ook scholen, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij dit initiatief te betrekken.
Meer info: www.overlevennoordenveld.nl; www.dutchmillenniumfoundation.nl;
www.blessedgeneration.nl.

 

Hoe het werkt
De organisatie Blessed Generation runt 3 weeshuizen in Kenia. Daarnaast helpt ze hulpbehoevende gezinnen in de omgeving. Voor deze groep en voor de wezen die het weeshuis gaan verlaten wordt gekeken wat voor hen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn: een baan in loondienst of een eigen bedrijfje beginnen.
Bij dat laatste komt de technische school van Blessed Generation in beeld. Deze school biedt onder meer opleidingen en trainingen op het gebied van landbouw, veehouderij, beveiliging, facilitaire dienstverlening, naaien, horeca en ondernemers-vaardigheden. Ook stages maken deel uit van het programma. Gemiddeld volgen mensen hier een opleiding van zes maanden. Startende ondernemers komen daarna in aanmerking voor een microkrediet. 

Wat kunt ú doen?
U kunt deze startende ondernemers in Kenia op verschillende manieren helpen. Met de één-op-één aanpak verbindt u uw bedrijf rechtstreeks met een bedrijfje daar. Maar u kunt ook de krachten bundelen met een aantal andere ondernemers en samen een fonds opzetten. Wij denken graag met u mee. 

Wat kost het?
De opleiding van een aspirant-ondernemer duurt gemiddeld zes maanden en kost 650 euro. Daarmee zijn alle schoolkosten, materialen, maaltijden en vervoer gedekt. De lening voor de start van een bedrijf komt op 100 tot 200 euro. U kunt dus al een collega-ondernemer in Kenia op weg helpen voor een bedrag van 750 à 850 euro!
Natuurlijk ontvangt u als sponsor periodieke rapportages over de voortgang van de opleiding en de start van het bedrijf. En ook daarna zorgt Over-Leven voor contact tussen sponsor en starter.

Stichting Over-Leven
Over-Leven bestaat sinds oktober 2011 en maakt zich binnen de gemeente Noordenveld, sterk voor de millennium-doelen van de Verenigde Naties. Ze richt zich met name op het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving.
Indirect steunt de stichting ook doelen als armoedebestrijding, meer kinderen naar school en betere gezondheidszorg. In de visie van het bestuur van de stichting zijn dit zaken die iedereen aangaan en die alleen van de grond komen met de medewerking van anderen. De stichting is ANBI-erkend.

Meer informatie?

Neem contact op met  Willem Bakker, IJcke Schaepman of Daan Nijman  via   info@overlevennoordenveld.nl.

 


Zingen voor solar cookers groot succes

 Enkele weken geleden organiseerde de Rotary Club Roden-Leek en de Lions Club Roden Noordenveld een zeer geslaagd fundraising evenement. Het vond plaats op Nienoord onder het motto “Zingen voor solar cookers”. Er trad een brede groep van artiesten op: vocal bands, pianisten, een schoolkoor, een combo, individuele zangeressen en een Djembe groep. Daarnaast zorgde de scoutinggroep Lettelbert voor klim- en klauteractiviteiten voor de jeugd. Op het evenement kwamen ruim 300 bezoekers af die een fantastische middag beleefden.

Het evenement werd gesponsord door Auto Smidts Tobert Roden, AL-KO Luchtbehandeling, GemeenteOplossingen, Schildersbedrijf Overwijk, Rabobank, Afier Accountants, Astrimex, Nijdam Makelaars, Sicco Cazemier en Sportcentrum Leek.

 

Het motto ‘Zingen voor solar cookers”verwijst naar het goede doel waarvoor de opbrengst bestemd is. Een solar cooker is een schotel, zoals voor TV ontvangst, die beplakt is met aluminiumfolie. Als de zon daar op schijnt gaat de warmte naar één punt en daar staat een pan. Op deze manier kan men koken op zonlicht zonder dat er hout of een andere brandstof voor nodig is. De stichting Blessed Generation in Kenia gaat deze cookers inzetten bij haar weeshuizen en bij de lokale bevolking in de omgeving.

 

Afgelopen maandag werd de opbrengst van het evenement overhandigd aan de stichting Over-Leven die de contacten met Blessed Generation onderhoudt.De trotse voorzitter van het organisatiecomité, Berend Hoekstra, kon een cheque van € 3500 overhandigen. In zijn dankwoord gaf Geert Joosten, de voorzitter van Over-Leven aan dat deze stichting uit haar middelen het bedrag zal ophogen tot € 7000.

Hij vertelde dat Ria Fennema, de leidster van Blessed Generation, opgetogen was met de gift toen hij het haar vertelde. Het geld zal rechtstreeks volledig naar Blessed Generation worden overgemaakt.


Rotary en Lions voeren actie voor solar cookers

 

De Rotary Club Roden-Leek en de Lions Club Roden Noordenveld voeren gezamenlijk actie voor solar cookers voor drie weeshuizen in Kenia. Zij organiseren een middag met zang en muziek in het openlucht theater van Nienoord op 10 juni. Er zijn veel deelnemer, zie de poster.


Al drie ondernemers voor verschaffen microkrediet

 

Op 18 april organiseerde de stichting Over-Leven een bijeenkomst in Het Wapen van Drenthe. Deze bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk. De bedoeling van de avond was om de aanwezigen inzicht te geven in de activiteiten die Over-Leven samen met het bedrijfsleven van Noordenveld ontwikkelt in Kenia. Het gaat hier over microkredieten (ja, bekend van prinses Maxima). 

De werkers uit het veld, het echtpaar Ria Fennema en Fester Medendorp van Blessed Generation waren aanwezig om de juiste informatie te geven. Beiden wonen, met hun twee kinderen, al jaren in Kenia en zetten zich met name in voor 3 weeshuizen. Daarnaast hebben ze een heel programma om zo weinig mogelijk kinderen in weeshuizen op te laten nemen door in plaats daarvan deze kinderen te helpen in hun eigen leef- en woonomgeving. 

Ria Fennema  gaf een boeiende uiteenzetting van het werk wat zij , samen met de Keniase bevolking,  doen. Een belangrijk punt is dat kinderen die gezien hun leeftijd het weeshuis verlaten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit kan door het vinden van een baan. Ria gaf aan dat er ook velen graag een eigen bedrijfje zouden beginnen en daar volgens haar ook geschikt voor zijn. Het grote struikelblok is dat er een (kleine)  investering moet worden gedaan in gereedschap, materialen enz. voordat het bedrijf kan worden gestart. En het geld daarvoor hebben de ondernemers in spé  niet. Hier kan het microkrediet programma uitkomst brengen. 

Daan Nijman en Willem Bakker proberen, namens de stichting Over-Leven, ondernemers in Noordenveld te vinden die een microkrediet willen verstrekken. Voor een bedrag van zo’n € 750 wordt de partner-ondernemer opgeleid voor een vak (bv. voor bakker, restauranthouder, naaister, kapper, fietsenmaker, groenteverkoper, enz.) en wordt een startkapitaal voor de aanschaf van de benodigde materialen verstrekt. Het verstrekte krediet wordt in één of twee jaar terugbetaald.

Blessed Generation zorgt in Kenia voor de selectie van de starters, houdt contacten met de gestarte ondernemers en zorgt voor de inning van de terugbetalingen. De kredietverstrekker in Noordenveld krijgt regelmatig terugkoppeling van zijn partner in Kenia over de gang van zaken in het bedrijfje. 

Daan Nijman en Willem Bakker hebben al succes gehad met hun actie. Drie bedrijven in Noordenveld hebben al toegezegd een microkrediet te verstrekken. De bedrijven die een partnership met een starter in Kenia zijn aangegaan zijn AL-KO Luchtbehandeling, Bakkerij Van Esch en Boekhandel Daan Nijman. Het is te hopen dat er nog vele bedrijven zullen volgen. Maar ook  groepen of personen kunnen natuurlijk een krediet verstrekken. Wat te denken van verenigingen of buurten. Neem contact op met Daan Nijman (info@daannijman.nl)  of Willem Bakker (wgbakker@ziggo.nl )  of via  info@overlevennoordenveld.nl


Wereldwinkels in de Gemeente Noordenveld

 

Wereldwinkel Roden

 

Wereldwinkels onderscheiden zich van andere winkels doordat zij authentieke producten uit landen in ontwikkeling verkopen met een hedendaags tintje. Sommige producenten hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in fabrieken of zijn lid van een coöperatie.

Fair trade of eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handel drijven: de producent levert een kwalitatief goed product en de importeur, waar de Wereldwinkel bij inkoopt, betalen een eerlijke, rechtvaardige prijs voor het werk dat wordt geleverd.

De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten een kans krijgen op een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. Zij bieden de Nederlandse consument een keuze. Koop je een product in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers ervan.

 

 De Wereldwinkels hanteren de volgende uitgangspunten:

De producten moeten worden gemaakt

-met respect voor mens en milieu,

 – onder menswaardige arbeidsomstandigheden

–  met zorg voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

–  in duurzame handelsrelaties

–  met inzicht in doel en werkwijze van alle handelspartners

–  voor een goede en eerlijke prijs

 – met ondersteuning bij hun productontwikkeling. 

Nederland heeft  355 Wereldwinkels, die zelfstandige rechtspersonen zijn in de vorm van een vereniging of stichting. In de Gemeente Noordenveld zijn twee Wereldwinkels: 

Wereldwinkel Roden, Nieuweweg 7, 9301 GP Roden.  050-5010440 www.wereldwinkelroden.nl

Geopend op maandag van 13.30-17.30 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.30 uur, zaterdags tot 17.00 uur. 

Wereldwinkel Norg (in de Brinkhof) Brink 1, 9331 AA Norg.  www.wereldwinkelnorg.nl

Geopend op maandag t/m vrijdag van 13.00-17.30 uur. 0592-612233 Greet Joosten.

 

 


Ria Fennema van Blessed Generation bezoekt scholen

Op 18 en 19 april heeft Ria Fennema van Blessed Generation op twee scholen in Noordenveld van haar werk in Kenia verteld. In Kenia runt ze samen met haar man Fester Medendorp en hun Keniase staf drie weeshuizen en elk van die weeshuizen heeft een eigen basisschool. Ria ging naar OBS De Tandem en was op bezoek bij groep 8. En de volgende dag was ze bij OBS Steenbergen bij de combinatieklas 6-7-8.

Ria ging in op hoe het toegaat in de scholen van haar weeshuizen. Dat leidde tot interessante vragen en opmerkingen van de Noordenveldse kinderen. Met beide klassen is afgesproken dat ze contact zullen houden met een Keniase klas van dezelfde leeftijd.

Groep 8 van de Tandem was zo voortvarend om meteen toe te zeggen dat een deel van de opbrengst van hun tuindersbedrijf die ze op 29 juni op hun boerenmarkt hopen te krijgen voor de Keniase school is bestemd. De stichting Over-Leven zegde toe de opbrengst te vermeerderen. Nou maar hopen dat het veel oplevert.


Toilettenproject Ghanawerkgroep maakt goede voortgang

 

Kongwana is een dorp in Noord Ghana. Het noorden van Ghana is een savannegebied dat grenst aan de Sahel. Het is er droog en de grond is er van zeer slechte kwaliteit. Toch leeft men daar voor 95% van de landbouw. Daardoor zijn de economische omstandigheden zeer slecht. De inwoners leven veelal onder de armoedegrens. 

Het belang van goed sanitair is groot. Veel ziekten ontstaan door slechte hygiënische omstandigheden. Een toilet is echter voor de meeste mensen onbetaalbaar. Zij ontlasten zich in de open lucht, de volwassenen onder bomen en struiken. Dit verspreidt infectieziekten als cholera en tyfus.

De regering heeft in het verleden getracht dit probleem op te lossen door de bouw van een paar gemeenschappelijke toiletten in de dorpen. Dit is echter geen goede oplossing. Deze toiletten worden niet schoon gehouden en zijn erg vies. 

Uit studies is gebleken dat als (groot)families een eigen toilet krijgen deze wel goed onderhouden wordt en regelmatig wordt schoon gemaakt.

Maar de families zijn financieel niet in staat een toilet te bouwen. 

Doelstelling

Het belangrijkste doel van ons project is dat iedere familie in de toekomst over een eigen toilet beschikt. Maar ook als slechts een aantal gezinnen in het dorp over een toilet beschikt zal dit een voorbeeld zijn voor anderen en deze zullen ook proberen dit te realiseren.

De verspreiding van ernstige ziekte’s zal verminderen.

Door de verbeterde gezondheid van de bevolking zal de kindersterfte afnemen, de  arbeidsproductiviteit toenemen en dus de levensstandaard hoger worden. 

Uitvoering

Elke familie zal een actieve rol spelen bij de bouw van hun eigen toilet. Door het leveren van de ongeschoolde arbeid en van stenen en water.

Vanuit de beschikbare gelden wordt de geschoolde arbeid betaald.

De families zullen zorgen voor goed onderhoud van het toilet.

De Ghanawerkgroep is zeer vereerd dat de Katholieke Kerk van Roden heeft besloten om in het kader van de Vastenactie het project te steunen. Verwacht wordt dat dit € 1200 zal opleveren. Daarnaast heeft Cordaid toegegd € 600 ter beschikking te stellen. De Ghanawerkgroep zelf geeft € 400 uit de opbrengst van de Boekenmarkt. En de stichting Over-Leven stelt € 500 ter beschikking. De totale opbrengst komst daarmee op € 2700, het bedrag dat nodig is voor de bouw van twee toiletten. 

Al met al een prachtige prestatie van de Ghanawerkgroep! Over-Leven wenst hen geluk  met het resultaat en succes met de voortzetting van het project!

Wilt u meer weten over de Ghana Werkgroep, hun projecten of andere activiteiten of de Werkgroep zelf ook financieel steunen kijk dan op hun website: WWW.Ghanawerkgroep.nl


Ondernemers in Noordenveld helpen ondernemers in Kenia

We nodigen ondernemers in Noordenveld van harte uit tot deelname aan ons microkredietprogramma. Dit programma richt zich op de allerarmsten in Kenia en bewijst zich al sinds vijf jaar als effectief. Met een opleiding, begeleiding en een microkrediet  worden mensen op weg geholpen. Niet alleen verschaft dit hen de kans op een structureel inkomen, maar vooral ook op zelfredzaamheid, betere toegang tot gezondheidszorg en perspectief voor hun kinderen. 

Hoe het werkt 

Keniaanse gezinnen die in het programma worden opgenomen, ontvangen om te beginnen alle noodzakelijke eerste hulp, zoals voedsel en medische zorg. Zodra de ouder of verzorger weer enigszins op de been is, wordt bekeken wat diens mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn: een baan in loondienst of het starten van een eigen bedrijfje. Daar komt de eigen technische school van de NGO Blessed Generation goed van pas. Hier worden opleidingen en trainingen verzorgd op het gebied van landbouw, veeteelt, facilitaire dienstverlening, beveiliging, naaien, ondernemersvaardigheden en microkrediet. Ook stages maken deel uit van het programma. De opleidingen nemen gemiddeld zes maanden in beslag. Mensen die een eigen bedrijfje willen starten, komen na de opleiding in aanmerking voor een microkrediet van 100 á 200 euro.  

 

Helpt u een startende collega-ondernemer? 

Er zijn verschillende manieren om startende collega-ondernemers in Kenia te helpen. U kunt kiezen voor een één-op-één aanpak – uw bedrijf rechtstreeks verbonden met een bedrijfje aldaar. Een andere mogelijkheid is om uw krachten te bundelen met andere bedrijven door bijvoorbeeld een ondernemersfonds op te zetten. Wij denken graag met u mee. 

Wat kost het? 

Een opleiding van zes maanden kost per kandidaat zo’n 650 euro. Alle schoolkosten, materialen, maaltijden en vervoer zijn daarmee gedekt. De lening om een bedrijfje te starten, bedraagt 100 euro. Voor 750 euro kan dus een collega-ondernemer in Kenia op weg worden geholpen. Uiteraard draagt de stichting zorg voor periodieke rapportages aan u als sponsor. Ook nadat het bedrijfje van start is gegaan, wordt contact onderhouden. 

Wat voor bedrijfjes worden gestart? 

In de afgelopen jaren zijn dankzij het microkredietprogramma al vele bedrijfjes ontstaan: fietstaxibedrijf, groentekraam, mobiele kraam met huishoudelijke waar, handel in schoenen, naaiateliers, stoffenverkoop. Op de foto’s ziet u drie ambitieuze dames die momenteel in opleiding zijn. Van links naar rechts: Salama Ndoro (18, vijfde in een arm gezin met zes kinderen) wil een naaiatelier starten, Ruth Ngute (42, getrouwd en moeder van vier kinderen) een kiosk met etenswaren en Damaris Karisa (52, weduwe, moeder van vijf zonen) heeft haar zinnen gezet op de groothandel in groenten; nu verkoopt zij groenten op kleine schaal. 

Meer informatie

Voor meer informatie en een oriëntatie op de mogelijkheden, kunt u contact opnemen met  Willem Bakker  (wgbakker@ziggo.nl ) of Daan Nijman (info@daannijman.nl) of via info@overlevennoordenveld.nl