DE STICHTING

De stichting Over-Leven wil bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en richt zich vooral op het terugdringen van kindersterfte en aan het werken aan een duurzame samenleving. De stichting komt oorspronkelijk voort uit het Millennium Platform Noordenveld (MPN) dat in 2010 is ingesteld door de gemeenteraad van Noordenveld. De Raad besloot toen dat de gemeente een z.g.n. millenniumgemeente wil worden, dat wil zeggen dat de gemeente zich, samen met vele andere gemeenten in het land, in wil spannen om bij te dragen aan het realiseren van de millennium doelen. [..] Meer