DE STICHTING

De stichting Over-Leven wil bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en richt zich vooral op het terugdringen van kindersterfte en aan het werken aan een duurzame samenleving. De stichting komt oorspronkelijk voort uit het Millennium Platform Noordenveld (MPN) dat in 2010 is ingesteld door de gemeenteraad van Noordenveld. De Raad besloot toen dat de gemeente een z.g.n. millenniumgemeente wil worden, dat wil zeggen dat de gemeente zich, samen met vele andere gemeenten in het land, in wil spannen om bij te dragen aan het realiseren van de millennium doelen. [..] Meer

Nieuwsberichten

Bestuur

Met ingang van 1 maart 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen: Geert Joosten (voorzitter) Wouter van de Heide (secretaris) Klaas Haan (penningmeester) IJcke Schaepman (publiciteit) Wim Blomsma

Karin en Ben van der Harst zijn afgelopen maart 2019 weer naar Honduras gegaan om deel te nemen aan een tandartsbrigade. Dit project is mede gesponsored door de Stichting Over Leven Noordenveld. Hier volgt het verslag van Karin. Yuscaran, 30

Stichting Imarika opgericht

Stichting Imarika is een initiatief van Marloes Bosker uit Roden die al enige jaren in Nairobi (Kenia) woont. Met haar stichting helpt zij gehandicapte kinderen uit sloppenwijken. Hierdoor hebben deze kinderen een beter bestaan en meer kans op een goede

Verhoging subsidie

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Noordenveld is voorgesteld de subsidie aan de Stichting OverLeven te verhogen naar €15.000,00. Dit voorstel is door de voltallige gemeenteraad ondersteund en aangenomen. Als bestuur zijn wij hier zeer verheugd over. Het geeft ons

15 november 2018|Geen categorie|

Nieuwe gemeenteraad

Deze maand worden ook in de gemeente Noordenveld verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. In 2011 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten dat Noordenveld een bijdrage levert aan millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De raad heeft destijds gekozen voor het terugdringen

Subsidie 2018

Ook voor 2018 heeft de Stichting Over-Leven van de gemeente Noordenveld weer een bedrag van €10.000,- ontvangen. Met dit bedrag mogen en kunnen wij stichtingen, verenigingen, particulieren geldelijk ondersteunen. Voorwaarde is dat deze instanties zelf iets organiseren om gelden binnen te halen

Zoeken

Categorieën