Op 18 april organiseerde de stichting Over-Leven een bijeenkomst in Het Wapen van Drenthe. Deze bijeenkomst was voor iedereen toegankelijk. De bedoeling van de avond was om de aanwezigen inzicht te geven in de activiteiten die Over-Leven samen met het bedrijfsleven van Noordenveld ontwikkelt in Kenia. Het gaat hier over microkredieten (ja, bekend van prinses Maxima).

De werkers uit het veld, het echtpaar Ria Fennema en Fester Medendorp van Blessed Generation waren aanwezig om de juiste informatie te geven. Beiden wonen, met hun twee kinderen, al jaren in Kenia en zetten zich met name in voor 3 weeshuizen. Daarnaast hebben ze een heel programma om zo weinig mogelijk kinderen in weeshuizen op te laten nemen door in plaats daarvan deze kinderen te helpen in hun eigen leef- en woonomgeving.

Ria Fennema  gaf een boeiende uiteenzetting van het werk wat zij , samen met de Keniase bevolking,  doen. Een belangrijk punt is dat kinderen die gezien hun leeftijd het weeshuis verlaten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit kan door het vinden van een baan. Ria gaf aan dat er ook velen graag een eigen bedrijfje zouden beginnen en daar volgens haar ook geschikt voor zijn. Het grote struikelblok is dat er een (kleine)  investering moet worden gedaan in gereedschap, materialen enz. voordat het bedrijf kan worden gestart. En het geld daarvoor hebben de ondernemers in spé  niet. Hier kan het microkrediet programma uitkomst brengen.

Daan Nijman en Willem Bakker proberen, namens de stichting Over-Leven, ondernemers in Noordenveld te vinden die een microkrediet willen verstrekken. Voor een bedrag van zo’n € 750 wordt de partner-ondernemer opgeleid voor een vak (bv. voor bakker, restauranthouder, naaister, kapper, fietsenmaker, groenteverkoper, enz.) en wordt een startkapitaal voor de aanschaf van de benodigde materialen verstrekt. Het verstrekte krediet wordt in één of twee jaar terugbetaald.

Blessed Generation zorgt in Kenia voor de selectie van de starters, houdt contacten met de gestarte ondernemers en zorgt voor de inning van de terugbetalingen. De kredietverstrekker in Noordenveld krijgt regelmatig terugkoppeling van zijn partner in Kenia over de gang van zaken in het bedrijfje.

Daan Nijman en Willem Bakker hebben al succes gehad met hun actie. Drie bedrijven in Noordenveld hebben al toegezegd een microkrediet te verstrekken. De bedrijven die een partnership met een starter in Kenia zijn aangegaan zijn AL-KO Luchtbehandeling, Bakkerij Van Esch en Boekhandel Daan Nijman. Het is te hopen dat er nog vele bedrijven zullen volgen. Maar ook  groepen of personen kunnen natuurlijk een krediet verstrekken. Wat te denken van verenigingen of buurten. Neem contact op met Daan Nijman (info@daannijman.nl)  of Willem Bakker (wgbakker@ziggo.nl )  of via  info@overlevennoordenveld.nl