De Stichting Over-Leven  wil samen met de ondernemers van Noordenveld, met verenigingen en met privé personen een hulp-programma opzetten voor de groep allerarmste mensen in Kenia door hen op te leiden, te begeleiden en te ondersteunen met een microkrediet. Niet alleen krijgen deze mensen zo de kans op een structureel inkomen, maar vooral worden ze zelfredzaam, krijgen ze meer toegang tot gezondheidszorg en bieden ze op hun beurt hún kinderen perspectief op een betere toekomst.

Over-Leven werkt hierbij samen met de Dutch Millennium Foundation en de niet-gouvernemen-tele organisatie Blessed Generation in Kenia, die zich de afgelopen vijf jaar bewezen heeft als zeer effectief. Het is de bedoeling niet alleen de ondernemers van Noordenveld maar ook scholen, overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij dit initiatief te betrekken.
Meer info: www.overlevennoordenveld.nl; www.dutchmillenniumfoundation.nl;
www.blessedgeneration.nl.

 

Hoe het werkt
De organisatie Blessed Generation runt 3 weeshuizen in Kenia. Daarnaast helpt ze hulpbehoevende gezinnen in de omgeving. Voor deze groep en voor de wezen die het weeshuis gaan verlaten wordt gekeken wat voor hen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn: een baan in loondienst of een eigen bedrijfje beginnen.
Bij dat laatste komt de technische school van Blessed Generation in beeld. Deze school biedt onder meer opleidingen en trainingen op het gebied van landbouw, veehouderij, beveiliging, facilitaire dienstverlening, naaien, horeca en ondernemers-vaardigheden. Ook stages maken deel uit van het programma. Gemiddeld volgen mensen hier een opleiding van zes maanden. Startende ondernemers komen daarna in aanmerking voor een microkrediet. 

Wat kunt ú doen?
U kunt deze startende ondernemers in Kenia op verschillende manieren helpen. Met de één-op-één aanpak verbindt u uw bedrijf rechtstreeks met een bedrijfje daar. Maar u kunt ook de krachten bundelen met een aantal andere ondernemers en samen een fonds opzetten. Wij denken graag met u mee. 

Wat kost het?
De opleiding van een aspirant-ondernemer duurt gemiddeld zes maanden en kost 650 euro. Daarmee zijn alle schoolkosten, materialen, maaltijden en vervoer gedekt. De lening voor de start van een bedrijf komt op 100 tot 200 euro. U kunt dus al een collega-ondernemer in Kenia op weg helpen voor een bedrag van 750 à 850 euro!
Natuurlijk ontvangt u als sponsor periodieke rapportages over de voortgang van de opleiding en de start van het bedrijf. En ook daarna zorgt Over-Leven voor contact tussen sponsor en starter.

Stichting Over-Leven
Over-Leven bestaat sinds oktober 2011 en maakt zich binnen de gemeente Noordenveld, sterk voor de millennium-doelen van de Verenigde Naties. Ze richt zich met name op het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving.
Indirect steunt de stichting ook doelen als armoedebestrijding, meer kinderen naar school en betere gezondheidszorg. In de visie van het bestuur van de stichting zijn dit zaken die iedereen aangaan en die alleen van de grond komen met de medewerking van anderen. De stichting is ANBI-erkend.

Meer informatie?

Neem contact op met  Willem Bakker, IJcke Schaepman of Daan Nijman  via   info@overlevennoordenveld.nl.