Bouke van der Velde is benoemd tot voorzitter van het Platform Duurzaam Noordenveld. Hij is werkzaam bij N.V. Nederlandse Gasunie. Hij werkt daar o.m. aan groen gas. Ook is hij deeltijds gedetacheerd bij de stichting Groen Gas Nederland. We wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe activiteit.

De eerstkomende vergadering van het Platform is op 21 november 19.30.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via info@overlevennoordenveld.nl