Onlangs heeft de Stichting Over Leven een bedrag van € 1200,- overgemaakt naar de Ghana werkgroep. Zij vroegen ons om ondersteuning voor een project in het noorden van Ghana. Het betrof hier groepen heel arme mensen, die  dringend ondersteuning nodig hebben voor hun gezin. Zij leven in erbarmelijke omstandigheden in dit droge gebied, dat aan de Sahel grenst. Het ging om een bedrag voor microkredieten. Vier groepen van elk tien vrouwen (en een enkele man) uit de dorpjes Dua, Ayopia, Atampiisi en Gorigo in de buurt van Bongo konden zo geld in de vorm van een lening krijgen en het is de bedoeling, dat zij daarmee aan het werk gaan. Ieder groepslid krijgt 245 ghana cedi’s, dat is ongeveer € 60,-. Zij moeten allen een duimafdruk geven als bewijs van ontvangst.  Gelukkig hebben zij genoeg plannen! Sommigen mogen graag handel drijven. Zij kopen voedsel in buiten hun eigen dorp en verhandelen dat weer op de markt in Bongo en andere dorpen. Ook slaan zij zakken met mais, graan en dergelijke op in de gemeenschappelijke graanschuur, die onlangs mede voor dit

doeGhanawerkgroep, foto vingerafdrukkenl gebouwd is. Zodat er later, in de droge periode, mee gehandeld kan worden. De prijzen vliegen dan                   namelijk de lucht in. Weer anderen maken er eten of drinken van en verkopen dat op de markt. Ook wordt               er geïnvesteerd in kleinvee, zoals geiten. Anderen verbouwen groenten op kleine schaal bij hun hutten, die               zij verkopen op de markt. Met het geld dat zij met hun activiteiten verdienen kunnen zij beter voor hun                     gezinnen zorgen en kunnen de kinderen naar school.

De vrouwen werken samen in groepen.

Na ongeveer 6 maanden wordt er gestart met terugbetalen in kleine coupures. Dan kan er gedurende drie                 jaar weer opnieuw een bedrag geleend worden en terug betaald, en zo voort. De groepen openen rekeningen             bij de bank, zodat zij ook in de toekomst weer geld kunnen blijven lenen.

Het hele dorp profiteert mee van hun acties, doordat er zowel voedsel is als inkomen.

Met deze hulp komen zij hopelijk gemakkelijker de droge periode door, die het leven in dit gebied zo moeilijk maakt. Er is maar één regenperiode per jaar, die duurt een paar maanden. De rest van het jaar is het heet en droog.

De Ghana werkgroep heeft het bedrag aangevuld tot de benodigde € 2400,-

Wij wensen de vier groepen veel succes met hun acties.