Deze maand worden ook in de gemeente Noordenveld verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. In 2011 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten dat Noordenveld een bijdrage levert aan millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De raad heeft destijds gekozen voor het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving. Jaarlijks is hiervoor €10.000,- ter beschikking gesteld. De Stichting Over-Leven beheert dit geld en bepaalt wie voor een bijdrage uit deze pot in aanmerkingen komen. Natuurlijk worden de aanvragen voor een bijdrage getoetst aan de criteria die hiervoor gesteld zijn en verantwoording achteraf over de besteding gevraagd.

Wij hopen van harte dat de nieuw te kiezen gemeenteraad ook de komende jaren weer, de genoemde gelden ter beschikking stelt om te helpen bij de doelen en zo bij te dragen aan betere wereld met goede gezondheidszorg en opleiding voor kinderen in arme landen. We hebben alle politieke partijen in Noordenveld benaderd met