Ook voor 2018 heeft de Stichting Over-Leven van de gemeente Noordenveld weer een bedrag van €10.000,- ontvangen. Met dit bedrag mogen en kunnen wij stichtingen, verenigingen, particulieren geldelijk ondersteunen. Voorwaarde is dat deze instanties zelf iets organiseren om gelden binnen te halen ter besteding aan een van de door de gemeenteraad gekozen millennium-doelen van de Verenigde Naties. De doelen die gekozen zijn:

– het terugdringen van de kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving. Indirect worden hiermee ook doelen zoals armoedebestrijding, betere schoolvoorzieningen en gezondheidszorg gesteund.

Wanneer door aanvragers met acties gelden voor een van deze doelen worden opgehaald kan het bedrag door de Stichting Over-Leven worden verdubbeld of aangevuld.

Daarom, wanneer u een doel hebt of steunt dat voldoet aan wat hierboven beschreven is meld u dan aan bij de Stichting Over-Leven voor een extra bijdrage. Het is zeker  de moeite waard!!