Met ingang van 1 maart 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Geert Joosten (voorzitter)

Wouter van de Heide (secretaris)

Klaas Haan (penningmeester)

IJcke Schaepman (publiciteit)

Wim Blomsma