Geen categorie

Imarika uit Noordenveld helpt in Kenia

september 2020 Imarika's voedselpakketten tijdens coronacrisis Help de moeders en kinderen van Imarika in Kenia tijdens de coronacrisis! Onze Imarika kinderopvang is door de maatregelen al een een lange tijd gesloten. Als gevolg zitten veel kinderen thuis in een klein hutje zonder voorzieningen. De sloppenwijken zijn gevaarlijk met al het (seksuele) geweld in de omgeving.

Bestuur

Met ingang van 1 maart 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen: Geert Joosten (voorzitter) Wouter van de Heide (secretaris) Klaas Haan (penningmeester) IJcke Schaepman (publiciteit) Wim Blomsma

Karin en Ben van der Harst zijn afgelopen maart 2019 weer naar Honduras gegaan om deel te nemen aan een tandartsbrigade. Dit project is mede gesponsored door de Stichting Over Leven Noordenveld. Hier volgt het verslag van Karin. Yuscaran, 30 maart 2019 Vlak nadat wij in Tegucigalpa, de hoofdstad van Honduras, aankwamen, kwam ook de

Stichting Imarika opgericht

Stichting Imarika is een initiatief van Marloes Bosker uit Roden die al enige jaren in Nairobi (Kenia) woont. Met haar stichting helpt zij gehandicapte kinderen uit sloppenwijken. Hierdoor hebben deze kinderen een beter bestaan en meer kans op een goede toekomst. Haar moeder, Ada Bosker, genereert met verkoop van diverse zelfgemaakte artikelen op plaatselijke markten

Verhoging subsidie

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Noordenveld is voorgesteld de subsidie aan de Stichting OverLeven te verhogen naar €15.000,00. Dit voorstel is door de voltallige gemeenteraad ondersteund en aangenomen. Als bestuur zijn wij hier zeer verheugd over. Het geeft ons de mogelijkheid om nog meer van de vele aanvragen te ondersteunen. Dus, hebt u als

LEDEN ADVIESRAAD DUURZAAMHEID GEMEENTE NOORDENVELD BENOEMD

Op 27 maart zijn de leden van de Adviesraad Duurzaamheid in de gemeente Noordenveld benoemd. De adviesraad bestaat uit elf leden. Hans Coenen is benoemd als voorzitter van de adviesraad die per 1 april 2018 officieel van start gaat. De gemeente Noordenveld schreef een vacature uit voor een Adviesraad Duurzaamheid, die gevraagd en ongevraagd advies

Nieuwe gemeenteraad

Deze maand worden ook in de gemeente Noordenveld verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. In 2011 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten dat Noordenveld een bijdrage levert aan millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De raad heeft destijds gekozen voor het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving. Jaarlijks is hiervoor €10.000,- ter beschikking gesteld.

Voortgang Tanzania

Van Laura Melchior ontvingen we een mooi en duidelijk verslag van haar activiteiten voor het kindertehuis Watoto Wetu in Tanzania. Ook in 2017 heeft zij weer een aantal studenten (17) kunnen sponsoren, waardoor deze jonge mensen een opleiding voor een goede toekomst kunnen volgen. Haar enthousiasme en inzet is voor ons reden om haar hierbij te

Subsidie 2018

Ook voor 2018 heeft de Stichting Over-Leven van de gemeente Noordenveld weer een bedrag van €10.000,- ontvangen. Met dit bedrag mogen en kunnen wij stichtingen, verenigingen, particulieren geldelijk ondersteunen. Voorwaarde is dat deze instanties zelf iets organiseren om gelden binnen te halen ter besteding aan een van de door de gemeenteraad gekozen millennium-doelen van de Verenigde Naties. De