Over-Leven streeft haar doelstellingen na door

  • Steunen van organisaties in Noordenveld die actief zijn op het gebied van de relevante millenniumdoelen door

–  bij te dragen in de opstartkosten van nieuwe initiatieven

– de financiele opbrengst van nieuwe initiatieven evenredig te verhogen

  • Zelf,  in samenwerking met anderen, initiatieven te ontwikkelen

De stichting Over-Leven heeft er voor gekozen samen te werken met de Dutch Millennium Foundation. Samen ondersteunen we de organisatie Blessed Generation in Kenia die daar een drietal weeshuizen en scholen runt.