Over-Leven streeft haar doelstellingen na door

  • Steunen van organisaties in Noordenveld die actief zijn op het gebied van de relevante millenniumdoelen door

–  bij te dragen in de opstartkosten van nieuwe initiatieven

– de financiele opbrengst van nieuwe initiatieven evenredig te verhogen tot een maximum van €1500.

  • Zelf,  in samenwerking met anderen, initiatieven te ontwikkelen

De stichting Over-Leven heeft er voor gekozen samen te werken met de Dutch Millennium Foundation. Samen ondersteunen we de organisatie Blessed Generation in Kenia die daar een drietal weeshuizen en scholen runt.

 

Hoofdlijnen Beleidsplan Over-Leven

De stichting Over-Leven wil bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties op het terugdringen van kindersterfte en op het werken aan een duurzame samenleving. Indirect worden hiermee ook de doelen zoals armoedebestrijding, betere schoolvoorzieningen en gezondheidszorg gesteund.

De werkwijze van de stichting is om initiatieven van bestaande organisaties in de gemeente Noordenveld die actief zijn op de genoemde gebieden, te stimuleren. Dit door opbrengsten van fundraising activiteiten met een bepaald bedrag evenredig te verhogen. Voorwaarde is dat deze organisaties zelf iets organiseren om gelden binnen te halen ter besteding aan het doel dat relevant is voor de realisering van de doelstellingen van Over-Leven.

Een belangrijk beoordelingscriterium voor het toekennen van een bijdrage door Over-Leven is de grootte van het vliegwieleffect: hoeveel geld komt er netto bij het goede doel terecht t.o.v. de bijdrage van Over-Leven.

Het bestuur van de stichting komt regelmatig bijeen om aanvragen te beoordelen en de hoogte van een eventuele bijdrage vast te stellen. Achteraf worden op basis van de terugkoppeling door de organisaties de resultaten geëvalueerd.

Over-Leven ontvangt haar geld van de gemeente Noordenveld. Deze laatste laat de besteding van haar bijdrage over aan Over-Leven. Jaarlijks wordt over de besteding verantwoording afgelegd.