DE STICHTING

De stichting Over-Leven wil bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en richt zich vooral op het terugdringen van kindersterfte en aan het werken aan een duurzame samenleving. De stichting komt oorspronkelijk voort uit het Millennium Platform Noordenveld (MPN) dat in 2010 is ingesteld door de gemeenteraad van Noordenveld. De Raad besloot toen dat de gemeente een z.g.n. millenniumgemeente wil worden, dat wil zeggen dat de gemeente zich, samen met vele andere gemeenten in het land, in wil spannen om bij te dragen aan het realiseren van de millennium doelen. [..] Meer

Nieuwsberichten

Nieuwe gemeenteraad

Deze maand worden ook in de gemeente Noordenveld verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. In 2011 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten dat Noordenveld een bijdrage levert aan millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De raad heeft destijds gekozen voor het terugdringen

Subsidie 2018

Ook voor 2018 heeft de Stichting Over-Leven van de gemeente Noordenveld weer een bedrag van €10.000,- ontvangen. Met dit bedrag mogen en kunnen wij stichtingen, verenigingen, particulieren geldelijk ondersteunen. Voorwaarde is dat deze instanties zelf iets organiseren om gelden binnen te halen

Voortgang Tanzania

Van Laura Melchior ontvingen we een mooi en duidelijk verslag van haar activiteiten voor het kindertehuis Watoto Wetu in Tanzania. Ook in 2017 heeft zij weer een aantal studenten (17) kunnen sponsoren, waardoor deze jonge mensen een opleiding voor een goede

Wandelen en tegelijkertijd Red een Kind steunen

Zaterdag 8 oktober wordt de traditionele Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht gehouden. Een mooie wandeltocht door de prachtige natuur van de gemeente Noordenveld, die al weer voor de zevende maal gehouden wordt. Dit jaar biedt Sportstimulering Noordenveld www.sportstimuleringnoordenveld.nl  aan de Stichting Overleven de

15 augustus 2016|Geen categorie|

Watoto Wetu Tanzania

Wototu Wetu Tanzania is een organisatie die wezen, behoeftige kinderen en jongeren een thuis biedt en de mogelijkheid tot scholing geeft. Het weeshuis ondersteunt 170 jonge mensen tussen 4 en 22 jaar waarvan er 80 inwonend zijn.   Hieronder een

15 december 2012|Geen categorie|

Zoeken

Categorieën