Over-Leven wil bijdragen aan het realiseren van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties en richt zich vooral op het terugdringen van kindersterfte en aan het werken aan een duurzame samenleving. Over-Leven komt  voort uit het Millennium Platform Noordenveld (MPN) dat in 2010 is ingesteld door de gemeenteraad van Noordenveld. 

De Raad besloot toen dat de gemeente een z.g.n. millenniumgemeente wil worden, dat wil zeggen dat de gemeente zich, samen met vele andere gemeenten in het land, in wil spannen om bij te dragen aan het realiseren van de millennium doelen. Om te veel versnippering te voorkomen heeft de Raad er destijds voor gekozen om 2 doelen speciaal aan te pakken: “terugdringing kindersterfte”en “werken aan een duurzame samenleving”.

De Raad was van mening dat zij dit niet zelf moest doen maar dat hiervoor de burgers van onze gemeente ingeschakeld zouden moeten worden. Daarom is eind 2010 het Millennium Platform Noordenveld opgericht, bestaande uit 5 inwoners van Noordenveld, waaronder 1 vertegenwoordiger van de gemeente.  Ook werd een geldbedrag toegekend van € 20.000.

Het Platform heeft ervoor gekozen nieuwe initiatieven van bestaande organisaties in Noordenveld die actief zijn op de genoemde gebieden te stimuleren door opbrengsten van fundraising activiteiten met een bepaald bedrag evenredig te verhogen. Daarnaast wil ze nieuwe initiatieven organiseren.

Het bleek in de praktijk dat de naam Millennium Platform Noordenveld vaak vragen opriep. Er is daarom besloten de naam te wijzigen en tevens om de rechtsvorm om te zetten naar een stichting. De naam van de stichting is Over-Leven.

 

 

Het Kamer van Koophandel nummer is 53 77 40 19